Bruksvilkår

For å kunne bruke dette systemet som frivillig må du oppfylle noen vilkår:

For å kunne bruke dette systemet som deltager må du oppfylle noen vilkår:

Om du ikke oppfyller disse vilkårene, forbeholder Oslo Røde Kors seg retten til å trekke din tilgang til systemet.

Oslo Røde Kors, med underleverandører, er ikke ansvarlig for skader og tap som måtte oppstå ved bruk av dette systemet.