Bruksvilkår

For å kunne registrere deg i, og benytte deg av, dette systemet må du oppfylle noen vilkår:

Om du ikke oppfyller disse vilkårene, forbeholder Oslo Røde Kors seg retten til å trekke tilbake din tilgang til systemet.

Oslo Røde Kors, med underleverandører, er ikke ansvarlig for skader og tap som måtte oppstå ved bruk av dette systemet.